Hoppa till innehåll

Riskerna med mobiltelefonstrålning

19/09/2011

Vi vill medverka till att bringa klarhet i frågan om mobiltelefoners inverkan på hälsan (sladdlösa telefoner och Wifi avger samma typ av strålning fast i det senare fallet av mindre intensitet). Uppfattningarna har gått vitt i sär och vi har, som oberoende forskar- och läkarorganisation, utrett vad som är fakta i ärendet.

Vi har funnit belägg för att det mesta av motsättningarna i frågan har skapats av mobiltelefonföretagen med hjälp av korrumperade experter och forskningsfusk. När man bortser från företagspåverkad forskning blir bilden entydig, i synnerhet när man anlägger ett tvärvetenskapligt, systemiskt (helhetsmässigt) perspektiv där man väger in alla slags data som kan vara relevanta för säkerhetsbedömingen.

Att begränsa sig till epidemiologiska studier (undersökning av sjukdomsförekomst bland mobilanvändare), såsom mobilteknikforeträdarna i huvudsak gjort, är inte vetenskapligt försvarbart, se fotnot.

Vår bedömning av hälsoeffekterna i korthet

Det råder ingen som helst tvekan att mobiltelefoner kan påverka hälsan men det är inte klarlagt än till vilken grad. Ökad hjärnumörrisk föreligger, men procentuellt sett är det få som riskerar att drabbas eftersom hjärntumörer är ovanliga. Däremot finns det andra negativa effekter, inte minst på hjärnan, som kan tänkas drabba en betydligt större andel av användarna – mer data fordras för att utreda omfattningen och graden av påverkan. Risk för sterilitet och misstanke om fosterskador har indikerats på senare år. Antioxidanter kan tänkas ha en väsentlig skyddseffekt.

Råd till allmänheten

När miljardvinster står på spel finns det stark anledning till skepsis mot forskare som konsekvent förnekar risker med storindustrins produkter, må de vara mobiltelefoner, genmanipulerad föda eller annat. De enda forskare som sannolikt är tillförlitliga sanningsvittnen i sådana fall är de som påvisat negativa effekter, i synnerhet när flera olika forskare påvisat detta med skilda forskningsmetoder såsom fallet är beträffande högrekvent elektromagnetisk strålning (mobiler, sladdlösa telefoner, Wifi).

För ytterligare detaljer, se  Mobilforskningen underskattar riskerna”. 

Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology (PSRAST)

(Forskare och Läkare för Ansvarfull Tillämpning av Vetenskap o Teknik)


FOTNOT

Det har varit lätt att skapa en missvisande bild av mobiltelefonrisker genom att fixa urvalet i epidemiologiska studier så att riskerna ter sig mindre än de verkligen är. Huvuddelen av företagssponsrade studier är av den karaktären, se ”Forskningsfusk..”. Detta är sannolikt orsaken till att i lönndom partiska sakkunniga i expertkommiteer, som tex den numera avsatte WHO-expertrådsordföranden Anders Ahlbom, undvikit att beakta eller bagatelliserat annan forskning av stor betydelse.

Annons
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: